Zaoberáme sa :

– stavby na kľúč
– pozemné stavby
– inžinierske siete
– rekonštrukcie budov
– časti stavieb / spevnené plochy, obklady, omietky hrubé stavby, maliarske práce/
– búracie práce
– klampiarske, stolárske, tesárske a zámočnícke práce
– vodovod a kanalizácia
– plynoinštalácia a elektroinštalácia

 

Okrem toho ponúkame aj ďalšie služby, ako:
– prenájom strojov a zariadení
– dopravné služby
– výkopové a zemné práce
– rezanie a rozbíjanie betónu
– a ďalšie
Viac informácií v kategórii “služby“.