Výstavba kvalitného bazénu nieje žiadnou samozrejmosťou. Je nutné si poradiť s mnohými  čakanými i nečakanými rizikami a aspektami, ktoré vyžadujú odbornú spoluprácu.

Spooluprácou s našou firmou rozhodne predídete neskorším “nevítaným” úpravám a opravám, ktoré sa môžu objaviť práve pri neodborným prevedením.

Ku kompletnej výstavbe bazénu patria u nás i finálne terénne úpravy v návúznosti na celkový koncept záhrady.

Vyskúšajte Nás !