Silno prúdové rozvody

Jedná sa o rozvody elektrické 220V/380V.  Naša práca môže spočívať z nasledujúcich úkonov:

 • Výmena / oprava existujúcich rozvodov
 • Vytvorenie dokumentácie, návrh inštalácie rozvodov, definícia umiestnenia zásuviek (vypínačov , svietidiel) a ich funkcie.
 • Frézovanie (sekanie trás pre nové rozvody)
 • Ťahanie káblov pre nové rozvody
 • Zapojenie koncových zariadení ( vypínačov, zásuviek a pod.)

Slabo prúdové rozvody

Jedná sa o rozvody dátových sietí, TV, SAT, RÁDIO, signalizácie, zabezpečenia a pod. Naša práca môže spočívať :

 • Výmena , oprava existujúcich rozvodov
 • Vytvorenie dokumentácie, návrh inštalácie rozvodov, definícia umiestnenia jednotlivých prvkov, čidiel, zásuviek a ich funkcie.
 • Frézovanie (sekanie trás pre nové rozvody)
 • Ťahanie káblov pre nové rozvody
 • Zapojenie koncových zariadení ( čidiel, krabíc, zásuviek a pod.)
 • Inštalácia zariadení ( čidlá pre zabezpečenie priestoru, dymové čidlá, TV, SAT, RÁDIO, zásuvky (pre dátové siete)