Sme schopní dodať všetky časti realizácie:

  • Výkopové a zemné práce
  • Pokládka nových sietí
  • Výmena starých sietí
  • Odvoz odpadu

Pokládka inžinierskych sietí vyžaduje aj finálnu terénnu úpravu (pôvodný, alebo novonavrhovaný stav). Naša firma má skúsenosti  s rôznymi materiálmi:

  • betón
  • asfalt
  • kameň
  • šotolina