Naša spoločnosť má skúsenosti aj so stavbami financovanými rôznymi investormi i grantmi EU.

Samozrejmosťou je potrebná stavebná a účtovnícka agenda  (stavebné denníky, protokoly…).