Aj keď sa niekedy jedná o zásah na malej ploche, jedná sa o jednu z najnáročnejších stavebných úprav, ktoré v byte môžu byť. Samozrejme  je to dôsledkom nutnosti upraviť celú radu rozvodov a tým pádom zapojiť veľa rôznych profesií.Podľa rozsahu a typu rekonštrukcie môže byť vyžadovaná práca murárov, elektrikárov, plynárov, inštalatérov, obkladačov a maliarov. V niektorých prípadoch je treba rátať s nutnosťou nových revízií plynu a elektriky.